O nás

Jsme parta lidí s rozdíl­ným povoláním, věkem i zálibami, ale se společným zájmem o fotografii. V lednu 2010 jsme po dlouhých letech obnovili tradici fotok­lubu v Odrách a od té doby stále rozšiřu­jeme naše aktiv­ity i řady členů. Při­jít mezi nás může kdoko­liv, kdo má zájem o focení a nechce tuhle svou zálibu provo­zo­vat sám.

Mezi naše hlavní aktiv­ity patří poři­zování fotografií z akcí konaných v Odrách a okolí. Pokud nějakou akci pořádáte a chtěli byste pořídit nějaké fotky a ukázat svou čin­nost ostat­ním, tak nás neváhe­jte kon­tak­to­vat. Akci Vám nafotíme, a fotky pak přidáme na tyto stránky do galerie FOTORE­PORTÁŽE a ukážeme je tak široké veře­jnosti. Nebo nám zašlete vlastní fotky a my je také s radostí zveře­jníme.

Naším dlouhodobým cílem je vytvoření rozsáhlé galerie HIS­TORICK­ÝCH FOTOGRAFIÍ Oder a blízkého okolí. Pokud vlast­níte nějakou zají­mavou fotku ze živ­ota oder­ského regionu, tak budeme rádi, pokud nám fotku umožníte při­dat na tyto stránky a ukázat ji dalším lidem.

Ve FOTO­GA­LERII se snažíme prezen­to­vat naši tvorbu a ukázat tak různé pohledy na věci a život kolem nás. Najdete zde nejen fotografie kra­jiny oder­ska a okolí, zají­mavých lidí a zvířat, ale také fotky ze sportovních nebo kul­turních akcí a další zají­mavou tvorbu.

Máte-​li zájem při­dat se do našeho fotok­lubu, nebo nám poslat nějaké fotky, tak nám prosím napište na email Tato e-​mailová adresa je chráněna před spam­boty. Pro její zobrazení musíte mít pov­olen Javascript. nebo zav­ole­jte na tele­fon 777 617 349 a určitě se dom­lu­víme. Člen­ství není prak­ticky ničím lim­i­továno. Chce to jen míru nadšení…

Pře­jeme Vám pří­jemně strávený čas při prohlížení fotografií na této výs­tavě a pokud sami fotíte, tak také DOBRÉ SVĚTLO.

Váš FotoK­lub Odry